Οικονομικά Στοιχεία Βιομηχανικών Εταιρειών - Έκδοση 27/05/2022
X
Σημαντικές ενημερώσεις από τρίτες πηγές, για το εταιρικό τοπίο και την επιχειρηματική γνώση. Τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα σημείο για εσάς, στην περίπτωση που διέφυγαν της προσοχής σας.
Οικονομικά Στοιχεία Βιομηχανικών Εταιρειών - Έκδοση 27/05/2022
Xanthi Theofanous / Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 / Κατηγορίες: LB Daily

Οικονομικά Στοιχεία Βιομηχανικών Εταιρειών - Έκδοση 27/05/2022


Οι κατασκευαστικές ελληνικές εταιρείες σημείωσαν βελτιωμένη κερδοφορία το προηγούμενο έτος,

με την EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να διατηρεί αυτή τη δυναμική και το α΄τρίμηνο του 2022. Οι ενοποιημένοι όγκοι πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 8,7%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου (10,9%) και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού (5%). Έτσι, ο συνδυασμός του αυξημένου όγκου πωλήσεων και των υψηλών τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα ιστορικά υψηλά, 923,6 εκ. ευρώ για το α΄τρίμηνο του 2022, αυξημένο κατά 42,7% από τα 647,3 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA της EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr,  διαμορφώθηκαν στα 102,1 εκ. ευρώ, έναντι 67,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή χρήση και τα λειτουργικά κέρδη EBIT στα 85,6 εκ. ευρώ συγκριτικά με τα 50,7 εκ. Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας χαλκού και αλουμινίου το α΄τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 78,2, εκ. ευρώ, συγκριτικά με 44,5 εκ. την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας στα 65,3 εκ. ευρώ, έναντι 34,8 εκ.

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η Viohalco κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, κατά 40%, στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών τo 2021, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. το 2020. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 514 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 80% έναντι του 2020, ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 276 εκ. ευρώ, έναντι 59 εκ. Οι πωλήσεις του 2021 της εταιρείας στο κλάδο αλουμίνιου έφτασαν στα 1,7 εκ. ευρώ, σε σχέση με 1,2 εκ. ένα χρόνο πριν και οι πωλήσεις του χαλκού στα 1,5 εκ. ευρώ, έναντι 1,1 εκ. (capital.gr). Η ανοδική πορεία της Viohalco συνεχίστηκε και το α΄τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, με το κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 923,6 εκ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 102,1 εκ. ευρώ, έναντι 67,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα προ φόρων κέρδη στα 78,2 εκ. ευρώ, σε σχέση με 44,5 εκ. Ακόμα, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σημαντικά στα 66,9 εκ., έναντι 36 εκ. το α΄τρίμηνο του 2021, και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 65,3 εκ. ευρώ, έναντι 34,8 εκ. (newmoney.gr). 

Η Cenergy Holdings, θυγατρική της Viohalco, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το α΄τρίμηνο της χρήσης του 2022, τα οποία ανήλθαν εξίσου βελτιωμένα όπως του Ομίλου Viohalco. Σύμφωνα με είδηση του newmoney.gr, η εταιρεία που επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες παρουσίασε το α΄τρίμηνο αυξημένες πωλήσεις κατά 31% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 300 εκ. ευρώ, έναντι 228 εκ. Τα κέρδη EBITDA για την ίδια περίοδο ανήλθαν στα 25,8 εκ. ευρώ, σε σχέση με 18,6 εκ. το 2020, αυξημένα κατά 39% επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της Cenergy Holdings σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και δύσκολο περιβάλλον. Επιπλέον, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη το α΄ τρίμηνο του 2022 κατέγραψαν σημαντική άνοδο στα 12,3 εκ. ευρώ, σε σχέση με 4,9 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2021.

Ο Όμιλος Τιτάν ανακοίνωσε ρεκόρ τζίρου το 2021, ενώ κατέγραψε την υψηλότερη ζήτηση και βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 1.71 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7% εν σχέσει με το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,9 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τη naftemporiki.gr. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών και το α΄τρίμηνο του 2022, με τον κύκλο εργασιών να ενδυναμώνεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, διαμορφωμένος στα 454,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,6%. Ωστόσο, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 9,7 εκ. ευρώ στο τρίμηνο, ανερχόμενα στα 46,4 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε 1,3 εκ. ευρώ, έναντι 15,3 εκ. το α΄τρίμηνο του 2021 (capital.gr).

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΤΙΤΑΝ

Αλματώδη αύξηση στη κερδοφορία της σημείωσε η Alumil τη χρήση του 2021, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση ύψους 30,7% και διαμορφώθηκε στα 315,2 εκ. ευρώ, έναντι 241,1 εκ. το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 45,2 εκ. ευρώ, έναντι 25 εκ. το 2020, αυξημένα κατά 80,9% και τα προ φόρων κέρδη στα 28,1 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 11 εκ. το προηγούμενο έτος, βελτιωμένα κατά 154,9%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφάνισαν τη χρήση του 2020 και τα αποτελέσματα μετά φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκ. ευρώ, σε σχέση με τα 9,3 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 119,1%. Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της προηγούμενης χρήσης κατέγραψε αύξηση κατά 29,7% και διαμορφώθηκε στα 200,7 εκ. ευρώ, έναντι 154,7 εκ. Ακόμα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA το 2021 διαμορφώθηκαν στα 21,5 εκ. ευρώ, έναντι 10 εκ., αυξημένα κατά 113,8%, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 16,3 εκ. ευρώ, σε σχέση με 5,3 εκ., βελτιωμένα κατά 206,7%. Επίσης, τα αποτελέσματα μετά φόρων, αυξήθηκαν στα 11,3 εκ., έναντι 5,1 εκ., βελτιωμένα κατά 120,4% (businessnews.gr). Μετά από τα ιστορικά υψηλά της χρήση του 2021, η Alumil συνεχίζει την αναπτυξιακή τροχιά της και το 2022. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες του businessnews.gr, ο κύκλος εργασιών για την βιομηχανία αλουμινίου το α΄τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 51,2%, ανερχόμενος στα 97,5 εκ. ευρώ, έναντι 64,5 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2021. Τα λειτουργικά EBITDA το α΄τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 96,5%, ανερχόμενα στα 19,9 εκ. ευρώ, έναντι 10,1 εκ. και τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 179,4%, ανερχόμενα στα 15,6 εκ. ευρώ, έναντι 5,6 εκ.

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΑΛΟΥΜΥΛ

Ενισχυμένα τα αποτελέσματα και για την εταιρεία χαλυβουργικών προϊόντων, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε αυξημένος κατά 57% το 2021, στα 163 εκ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα EBITDA σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, αφού ανήλθαν στα 22,6 εκ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 15,2 εκ. ευρώ από 1,7 εκ., με τις εισροές από λειτουργικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες να ανέρχονται σε 12,6 εκ. ευρώ και 7,2 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Όπως σημειώνει το businessnews.gr, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ διατήρησε το μερίδιο αγοράς της, ενίσχυσε τις εξαγωγές της άνω του 30%, ενώ η σημαντική άνοδος των τιμών πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων οδήγησε στη βελτίωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας κατέγραψε η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική τη χρήση του 2021. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ομίλου η ΣΙΔΜΑ σημείωσε αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών κατά 70%, αντανακλώντας την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο έτος κατά 64,5%, σε σχέση με το 2020. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου χαλυβουργικών προϊόντων διαμορφώθηκε στα 226,4 εκ. ευρώ, από 133,3 εκ. το 2020. Ακόμα, τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 27,1 εκ. ευρώ από 6,4 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 327% και τα προ φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της εταιρείας, φθάνοντας στα 31,7 εκ. ευρώ από ζημίες 0,8 εκ. το 2020. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣIΔΜΑ Μεταλλουργικής το 2021 διαμορφώθηκε στα 150,1 εκ. ευρώ από 93,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 60%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 197,9 εκ. ευρώ από 123,4 εκ. το 2020, αυξημένος κατά 60,4%. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 20,2 εκ. ευρώ, από 5,6 εκ., ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν κερδοφορία ύψους 26,4 εκ. ευρώ από 0,4 εκ. Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών το 2021 κατά 67%, στα 44,6 εκ. ευρώ, έναντι 26,7 εκ. το 2020, αύξηση κερδών EBITDA στα 3.5 χιλ. ευρώ από 733 χιλ. (αύξηση 378%), και αύξηση προ φόρων αποτελεσμάτων στα 2.970 χιλ. ευρώ το 2021 από ευρώ 130 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η SIDMA Romania παρουσίασε και αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 146%, στα 32,7 εκ. ευρώ, έναντι 13,3 εκ. το 2020, με τη μέση τιμή πώλησης υψηλότερη κατά 77,8%. Στο πλαίσιο αυτό, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA έφθασαν στα 3.475 χιλ. ευρώ, ενώ το 2020 βρισκόταν σε μηδενικά επίπεδα, και τα προ φόρων αποτελέσματά της είχαν μετά από αρκετά χρόνια θετικό πρόσημο, αφού διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.411 χιλ. ευρώ από ζημιές 1.280 χιλ. την προηγούμενη χρήση (euro2day.gr). 

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά επαγγελματικών ψυγείων και βασικός προμηθευτής γυάλινης συσκευασίας στις αγορές της Δυτικής Αφρικής, Frigoglass, παρουσίασε ζημίες ύψους 2 εκ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2022, αλλά σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 25%, στα 119,4 εκ. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας για το τρίμηνο ανήλθαν στα 10,2 εκ. ευρώ, έναντι 14,4 εκ. το α΄τρίμηνο του 2021, πράγμα που οφείλεται στο αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, των εξελίξεων του πολέμου στην Ουκρανία και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία. Επίσης, το τρίμηνο έκλεισε με καθαρές ζημίες στα 2,1 εκ. ευρώ σε σχέση με κέρδη 1,2 εκ. το ίδιο διάστημα του 2021 (euro2day.gr).

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - FRIGOGLASS

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ξυλείας, Ακρίτας, παρουσίασε για το σύνολο του 2021 αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 54%, στα 36,8 εκ. ευρώ, έναντι 23,9 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση. Η επίδοση αυτή αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρίας που συνδυάζεται τόσο με την αύξηση της μέσης τιμής ανά μονάδα πώλησης, όσο και με την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν για το έτος στα 3,6 εκ. ευρώ, έναντι 2 εκ. την προηγούμενη χρήση. Όπως γνωστοποιεί το capital.gr, η Ακρίτας συνεχίζει το 2022 απρόσκοπτα το στρατηγικό της πλάνο παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις α' και β' ύλες με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση κόστους και επάρκειας, την υλοποίηση της στρατηγικής ανακύκλωσης απορριμμάτων ξυλείας και επαναχρησιμοποίησής τους στην παραγωγή, τη συνεχή διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο ποιότητας προϊόντος και παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης, τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα αειφορίας και τον περιορισμό του ενεργειακού της αποτυπώματος. 

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΑΚΡΙΤΑΣ

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών της χρήσης του 2021 και για την Πλαστικά Θράκης, ο οποίος ανήλθε στα 428,4 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 26,1% σε σύγκριση με το 2020. Τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 103,8 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη EBIT από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 83,9 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 53,8 εκ. τη χρήση του 2020. Ακόμα, τα κέρδη μετά από φόρους για την Πλαστικά Θράκης διαμορφώθηκαν στα 65,9 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, έναντι 41,3 εκ. ένα χρόνο πριν, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας στα 65,4 εκ. ευρώ, έναντι 40,7 εκ. (capital.gr). Όσον αφορά τα μεγέθη του α΄τριμήνου της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 106,3 εκ. ευρώ, σε σχέση με 111,4 εκ. το α΄τρίμηνο του 2020. Όπως δημοσίευσε το businessnews.gr, τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν μειωμένα στα 15,5 εκ. ευρώ για το τρίμηνο, συγκριτικά με 36 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη EBIT από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 10,1 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 30,1 εκ. το α΄τρίμηνο του 2021. Ακόμα, τα κέρδη μετά από φόρους για την Πλαστικά Θράκης διαμορφώθηκαν στα 8,8 εκ. ευρώ για το α΄τρίμηνο του 2022, έναντι 24,5 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας στα 8,7 εκ. ευρώ, έναντι 24,4 εκ. Ο Όμιλος στοχεύει σε προ φόρων κέρδη ύψους 9 εκ. ευρώ το β΄τρίμηνο, όπου αυτό σημαίνει αύξηση περίπου 140% σε σχέση με το β΄τρίμηνο του 2019, αλλά μείωση κατά 72% σε σχέση με το β΄τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Η ελληνική εταιρεία κατασκευής πλαστικών, FLEXOPACK το 2021 κατέγραψε σε επίπεδο Ομίλου ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 114,2 εκ. ευρώ, έναντι 97 εκ. το 2020, αυξημένος κατά 17,77%. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 18,5 εκ. ευρώ για το έτος, έναντι 20,7 εκ. το 2020, μειωμένα κατά 10,4% και τα κέρδη EBT ανήλθαν στα 12,8 εκ. ευρώ, έναντι 13,6 εκ., μειωμένα κατά 5,7%. Ωστόσο, τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,28%, σε 10,4 εκ. ευρώ, έναντι 10,4 εκ. ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών έκλεισε το 2021 βελτιωμένος κατά 13,2%, στα 93,2 εκ. ευρώ, έναντι 82,3 εκ.. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 13,9 εκ. ευρώ για το έτος, έναντι 17,5 εκ. το 2020, μειωμένα κατά 20,5% και τα κέρδη EBT ανήλθαν στα 9,1 εκ. ευρώ, έναντι 12,3 εκ., μειωμένα κατά 26%. Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας σημείωσαν πτώση τη χρήση του προηγούμενου έτους κατά 22,4%, σε 7,3 εκ. ευρώ, έναντι 9,4 εκ. ένα χρόνο πριν (businessnews.gr).

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων & Κέρδη προ φόρων και τόκων - FLEXOPACK

Για περισσότερα οικονομικά στοιχεία βιομηχανικών εταιρειών πατήστε εδώ

Εκτύπωση
Rate this article:
5.0
491
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS