Εισάγετε τα δεδομένα της Linked Business στα δικό σας συστήματα!
X

Linked Business API

API version: 0.7

 • Εισαγωγή
 • Προδιαγραφές
 • Περιγραφή API

Εισαγωγή

Η υπηρεσία LB API έχει αναπτυχθεί ως μια RESTful υλοποίηση. Στην παρούσα σελίδα περιγράφεται η χρήση και η έκταση της λειτουργικότητας του API, το οποίο διατίθεται για την ενοποίηση των δεδομένων της Linked Business σε εταιρικές εφαρμογές και συστήματα.

Το API βασίζεται στο πρωτόκολλο HTTP. Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε άμεσα με αυτό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε βιβλιοθήκη HTTP client.

Σκοπός

Η παροχή έξυπνης πληροφόρησης υλοποιείται χρησιμοποιώντας το format ανταλλαγής πληροφοριών JSON, καλύπτοντας έτσι ένα εύρος υπηρεσιών που επικεντρώνονται στις ανάγκες των χρηστών. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούνται από τα παρακάτω συστατικά επίπεδα:

 • Market Intelligence (Στατιστική εικόνα των κλάδων και αγορών στην Ελλάδα.)
 • B2B Sales Leads (Διαστασιολόγηση αγορών και αναζήτηση εταιρειών με συνδυαστικά κριτήρια εμπορικής δραστηριότητας, γεωγραφίας, εταιρικού τύπου, ηλικίας επιχείρησης και οικονομικών αποτελεσμάτων.)
 • Company Basic Information & KYC Profile (Αναζήτηση πληροφοριών εταιρείας για βασικά στοιχεία σύστασης, στοιχεία επικοινωνίας, πλήρη εμπορική δραστηριότητα, κλάδο και ανταγωνισμό, ιδιοκτησία και διοίκηση, εταιρικά γεγονότα, δυσμενή γεγονότα, δημόσιο χρήμα και οικονομικά αποτελέσματα.)
 • Digital Onboarding (Φόρτωση πληροφορίας επιχειρήσεων απευθείας από τα επίσημα δημόσια μητρώα εντός των εταιρικών BI συστημάτων.)
 • KYC Search (Αναζήτηση επιχείρησης με ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, επωνυμία επιχείρησης κλπ.)
 • KYC Report (Λήψη αναλυτικού PDF report για επιχειρήσεις.)
 • Notifications & Watchlists (Ενημερώσεις για αλλαγές σε εταιρείες ενδιαφέροντος και παροχή συνοπτικής πληροφόρησης για λίστες σύγκρισης.)

Προδιαγραφές

Τεχνολογικές Απαιτήσεις

Οι διεπαφές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο δύναται να υλοποιήσει HTTP κλήσεις και να εξάγει τα αποτελέσματα σε μορφή json. Το RESTful API είναι εύκολο να ενσωματωθεί και παρέχεται ενημερωμένη τεκμηρίωση στους χρήστες του. Επίσης η ενημέρωση των δεδομένων από τις πηγές τους είναι συνεχής μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ελέγχων ορθότητας με εξειδικευμένους αλγορίθμους.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια του API της Linked Business περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση ατόμων ή προγραμμάτων που έχουν πρόσβαση. Οι κλήσεις πραγματοποιούνται μέσω μιας ασφαλής δικτυακής σύνδεσης https ώστε τα δεδομένα να είναι κρυπτογραφημένα, εξασφαλίζοντας παράλληλα και ένα επίπεδο προστασίας σχετικά με τον κίνδυνο υποκλοπής τους. Η δυνατότητα πρόσβασης στον server μας επιτρέπεται μόνο μέσω μιας λίστας επιτρεπόμενων IP παρέχοντας έτσι τα δεδομένα μας μόνο σε αξιόπιστους χρήστες, ως ένα μέτρο ασφάλειας κατά των επιθέσεων.

Περιγραφή API

Αρχικά διατίθεται ένα token που θα πρέπει να εισαχθεί σε κάθε κλήση (ως api_token) στο API της Linked Business. Το token αυτό είναι μοναδικό και είναι συνδεδεμένο με ένα λογαριασμό. Χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση του χρήστη, όπως και την καταγραφή της κλήσης στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Περιγραφή Kλήσεων

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα clickable events στην κατηγορία προϊόντος που εμφανίζονται και την περιγραφή τους. Κατά την περιγραφή καταγράφεται το σημείο αλληλεπίδρασης του Web Portal με το LB API καθώς και τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του REST API.

Category Event API Calls
Market Intelligence Λήψη Παλμού της Αγοράς Το συγκεκριμένο API Call ένα ID αγοράς και επιστρέφει την στατιστική εικόνα της αγοράς με βασικούς (όπως στον Παλμό της Αγοράς) και advanced δείκτες. Οι αγορές ενημερώνονται σε μηνιαία βάση (*).
B2B Sales Leads Autocomplete στην Αναζήτηση Το συγκεκριμένο API Call χρησιμοποιείται στην αναζήτηση των αγορών (όνομα αγοράς & πλήθος). Οι αγορές ενημερώνονται σε μηνιαία βάση (*).
B2B Sales Leads Λήψη Λίστας Sales Leads Το συγκεκριμένο API Call παίρνει ως input το ID της αγοράς ενδιαφέροντος και τα επίπεδα πρόσβασης του χρήστη, ώστε να επιστρέψει τον κατάλληλο αριθμό αποτελεσμάτων. Στην κλήση παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων.
B2B Sales Leads Παροχή Sales Leads σε Αρχείο XLSX Το συγκεκριμένο API Call παίρνει ως input το όνομα της αγοράς, τα επίπεδα πρόσβασης του χρήστη και τα εφαρμοσμένα φίλτρα για την τμηματοποίηση της αγοράς, και επιστρέφει λίστα Excel με τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.
KYC Αναζήτηση Το συγκεκριμένο API Call δέχεται ως input ένα keyword (όνομα, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ ή διεύθυνση) από τον χρήστη που αναζητά κάποια εταιρεία ή μέτοχο, και επιστρέφει λίστα με τα σχετικά αποτελέσματα.
KYC Λήψη Πληροφορίας Το συγκεκριμένο API Call δέχεται ως input το ΑΦΜ μιας εταιρείας και τα επίπεδα πρόσβασης του χρήστη στην πληροφορία, και επιστρέφει τα διαθέσιμα δεδομένα της εταιρείας στα datablock: βασικά στοιχεία σύστασης, επιδόσεις, αξιολόγηση, δημόσιο χρήμα, διοίκηση & ιδιοκτησία, ορκωτός έλεγχος, αγορά & ανταγωνισμός, εταιρικά γεγονότα, δυσμενή γεγονότα, ειδήσεις
KYC Watchlist Το συγκεκριμένο API Call δέχεται ως input λίστα από ΑΦΜ και επιστρέφει τα αντίστοιχα μεταδεδομένα των εταιρειών.
B2B Sales Leads & KYC Λήψη Report Το συγκεκριμένο API Call δέχεται ως input ένα ΑΦΜ ή ID αγοράς & report template, και επιστρέφει HTML ή PDF report.

* Τα στοιχεία των αγορών για κάθε κάθε προηγούμενο μήνα, ενημερώνονται έως και την 20η ημέρα του κάθε τρέχοντος μήνα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εξατομικευμένη παρουσίαση της υπηρεσίας, πάνω στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

http://www.DnnDeveloper.In
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS