Πλατφόρμα Market & Credit Intelligence
X

Πλατφόρμα Linked Business

Self-service B2B Sales Leads

Θέλετε να αναπτύξετε θεαματικά τις πωλήσεις σας;

LIVE Τα πλούσια business leads της Linked Business παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το δυνητικό πελατολόγιο. Για οποιαδήποτε αγορά ενδιαφέροντος, η ολοκληρωμένη πληροφορία μας περιλαμβάνει:

 • Επωνυμία & Εμπορική Επωνυμία
 • Εταιρικός Τύπος
 • ΑΦΜ και Αριθμός ΓΕΜΗ
 • Ημερομηνία Σύστασης
 • Κλάδος
 • Πλήρης Εμπορική Δραστηριότητα (κύριος και δευτερεύοντες ΚΑΔ)
 • Στίγμα στο Χάρτη
 • Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Ύψος Πωλήσεων kyc - ευκαιρίες
 • Επισήμανση Δυσμενών Γεγονότων (χρέη στο δημόσιο, πλειστηριασμοί και πρόστιμα) kyc - προβλήματα
 • Νέες Επιχειρήσεις ευκαιρίες πώλησης

Self-service KYC

Θέλετε να λαμβάνετε ασφαλείς επιχειρηματικές αποφάσεις;

Το σύγχρονο και καινοτόμο business reporting της Linked Business, με αναδρομικούς και προγνωστικούς δείκτες, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να γνωρίζουν σε βάθος την εικόνα των πελατών, των προμηθευτών και του ανταγωνισμού. Η πληροφορία περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Επωνυμία & Εμπορική Επωνυμία
 • Εταιρικός Τύπος
 • ΑΦΜ και Αριθμός ΓΕΜΗ
 • Ημερομηνία Σύστασης
 • Κλάδος
 • Πλήρης Εμπορική Δραστηριότητα (κύριος και δευτερεύοντες ΚΑΔ)
 • Διεύθυνση & Στίγμα στο Χάρτη
 • Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Διοίκηση & Ιδιοκτησία
 • Επιχειρηματικό Δίκτυο
 • Εταιρικά Γεγονότα
 • Δημόσιο Χρήμα
 • Οικονομικά Αποτελέσματα
 • Αναλυτικοί Ισολογισμοί
 • Δυσμενή Γεγονότα (χρέη στο δημόσιο, πλειστηριασμοί, πρόστιμα)
 • Θέση Εταιρείας στον Κλάδο
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS