Linked Business Widgets
X
 • LINKED BUSINESS WIDGETS
  Έξυπνη και "διαμοιράσιμη" πληροφορία απευθείας από το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο!
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Embeddable Widgets από την Linked Business (v 1.0)

οικονομικά στοιχεία εταιρειών, δημόσιες προμήθειες, πορεία των αγορών, γεωγραφία της επιχειρηματικότητας, χρέη προς το δημόσιο

Τα LB Widgets αποτελούν έναν εξαιρετικά παραστατικό και εύχρηστο τρόπο διαμοιρασμού έξυπνης πληροφόρησης σχετικά με την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η παρεχόμενη πληροφορία προέρχεται αποκλειστικά από τις επίσημες δημόσιες ανοικτές πηγές.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων widgets; Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ΝΑΙ.

Κάθε δημοσιευμένο widget παράγεται από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν δημοσιευθεί στα εμπορικά επιμελητήρια της χώρας, στη Διαύγεια, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στα ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020, στη βάση δεδομένων για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις TED (Tenders Electronic Daily) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και επιπλέον σε άλλες ανοικτές δευτερεύουσες πηγές.

Τα widgets v 1.0 της Linked Business παρέχονται σε δύο βασικές μορφές. Γραφήματα (charts) και Πίνακες (datatables). Στα γραφήματα, η πληροφορία παρουσιάζεται με τη χρήση των ακόλουθων τύπων γραφημάτων:

 • Line Chart
 • Horizontal Bar Chart
 • Vertical Bar Chart
 • Bubble Chart
 • Bubble Map Chart
 • Choropleth Map Chart

Λειτουργίες Γραφημάτων: Με την μετακίνηση του δείκτη πάνω στις περιοχές των γραφημάτων, εμφανίζεται rich tooltip με την περιγραφή των μεγεθών. Επιπλέον, με κλικ πάνω στις λεζάντες των μεγεθών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης κάποιου μεγέθους για την απομονωμένη προβολή των υπολοίπων.

Λειτουργίες Πινάκων: Με κλικ πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης, δίνεται η δυνατότητα αύξουσας ή φθίνουσας ταξινόμησης με βάση το μέγεθος της συγκεκριμένης στήλης. Στο άνω δεξιό μέρος του πίνακα υπάρχει πεδίο αναζήτησης με τη χρήση του οποίου μπορούμε να φιλτράρουμε τα αποτελέσματα του πίνακα. Τέλος, το control δίπλα απ' το πεδίο αναζήτησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζουμε ή να αποκρύπτουμε στήλες.

Μπορείτε να εισάγετε τα widgets της Linked Business στο δικό σας άρθρο ή σαν εικόνα σε οποιοδήποτε έγγραφο.

Με ένα κλικ στο σύμβολο αντιγράφετε τον κώδικα ενσωμάτωσης (embed) με τον οποίον μπορείτε να εισάγετε το γράφημα ή τον πίνακα στο δικό σας άρθρο. Επίσης, με ένα κλικ στο σύμβολο μπορείτε να κατεβάσετε το γράφημα ή τον πίνακα σαν εικόνα για οποιαδήποτε χρήση.

Creative Commons logo Creative Commons attribution

Άδεια Χρήσης

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα (CC BY 3.0 GR): creativecommons.org/licenses
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Η πλατφόρμα Linked Business παρέχει όλα τα εργαλεία για να αποκρυπτογραφήσετε την αγορά σας!

Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε μια οδό; Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο; Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια; Σας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένας ολόκληρος κλάδος; Οι απαντήσεις σας βρίσκονται μέσα στην Linked Business!

Μάθετε περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τη λειτουργία και τις χρήσεις της πλατφόρμας; Ζητήστε πληροφορίες στα:

 

Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

  ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Linked Business συμμετέχει στο πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας