Οικονομικά Στοιχεία Πετρελαϊκών Εταιρειών - Έκδοση 21/12/2021
X

Ροή Επιλεγμένων Ειδήσεων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις | LB Daily

Σημαντική αρθρογραφία από το επιχειρηματικό τοπίο. Τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα σημείο για εσάς, στην περίπτωση που διέφυγαν της προσοχής σας.

 
Οικονομικά Στοιχεία Πετρελαϊκών Εταιρειών - Έκδοση 21/12/2021
Xanthi Theofanous / Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 / Κατηγορίες: LB Daily

Οικονομικά Στοιχεία Πετρελαϊκών Εταιρειών - Έκδοση 21/12/2021


Σημαντική ανάπτυξη τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε ο Όμιλος Motor Oil Ελλάς κατά το γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο Όμιλος εμφάνισε έσοδα 2,987 δισ. ευρώ, σε σχέση με 1,638 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σχεδόν διπλασιάστηκαν στο τρίμηνο, αφού έφτασαν τα 85,2 εκ. ευρώ, έναντι 44,28 εκ., όπως γνωστοποιεί το euro2day.gr. Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου για την Motor Oil έρχονται να επιβεβαιώσουν την ισχυρή ανάπτυξη, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 206 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 111,037 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ η κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 407 εκ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, από 37 εκ. ένα χρόνο πριν (naftemporiki.gr).

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Κέρδη προ φόρων και τόκων, Ενεργητικό - Παθητικό & Ίδια Κεφάλαια

 

Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας παρουσίασε η μητρική εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. κυρίως από τον υπερδιπλασιασμό των προ φόρων κερδών του γ' τρίμηνου, που έκλεισαν στα 1,58 εκ. ευρώ, κατά 122,5% υψηλότερα σε σχέση με τα 0,71 εκ. το γ' τρίμηνο του 2020. Η υψηλή κερδοφορία οφείλεται στην άνοδο των πωλούμενων όγκων κατά 9,7%, στην περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και δευτερευόντως στην επίδραση της ανόδου των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 168,48 εκ. ευρώ, έναντι 127,21 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 32,44%. Το μικτό κέρδος έκλεισε με άνοδο 21,89% ενώ τα κέρδη EBITDA έκλεισαν υψηλότερα κατά 35,91%, στα 2,99 εκ. Αντίστοιχα, το εννεάμηνο οι πωλήσεις της ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ αυξήθηκαν κατά 7,73%, το μικρό κέρδος κατά 3,46%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κατά 12,53. Επίσης, οι πωλήσεις σε όγκο το γ’ τρίμηνο περιόρισαν τις συνολικές απώλειες του ενιαμήνου στο 8,6% με τις πωλήσεις στο πετρέλαιο κίνησης να ανακάμπτουν κατά 3,4%. Οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δεν κατέγραψαν ιδιαίτερες μεταβολές, λόγω μικρής ή καθόλου συμμετοχής των εν λόγω θυγατρικών-συνδεδεμένων εταιριών στα αποτελέσματα της περιόδου, όπως αναφέρει το businessnews.gr

Κέρδη EBT, Κέρδη EBIT, Τζίρος & Ίδια Κεφάλαια

 

Τη πρώτη μέρα του Οκτώβρη η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε τα αυξημένα αποτελέσματα της για το α’ εξάμηνο του 2021, κατά τα οποία παρουσίασε κέρδη EBITDA στα 7,67 εκ. ευρώ, έναντι 6,54 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αυξημένα κατά 14,7%. Τα κέρδη EBT την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 1,77 εκ. ευρώ, έναντι 0,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 1,27 εκ. ευρώ, έναντι 0,20 εκ.. Ωστόσο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ  ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2021, σε 681,42 εκ. ευρώ, έναντι 825,37 εκ. του α’ εξαμήνου του 2020, καταγράφοντας μείωση 21,15%. Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσε κέρδη EBITDA στα 6,81 εκ. ευρώ, έναντι 5,57 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Ακόμη, τα προ φόρων αποτελέσματα της μητρικής ανήλθαν σε κέρδη 1,89 εκ. ευρώ, σε σχέση με 0,5 εκ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη 1,36 εκ. ευρώ, έναντι 0,28 εκ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2020 (sofokleousin.gr).  

Παρά τη συνέχιση της μείωσης του κύκλου εργασιών για όλο το εννεάμηνο του έτους, η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέγραψε βελτίωση σε όλα τα μεγέθη το τελευταίο τρίμηνο του εννεάμηνου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 1,08 δισ. ευρώ έναντι 1,17 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση 7,34%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA σημείωσαν βελτίωση κατά 24,06% και ανήλθαν στα 12,34 εκ. ευρώ έναντι 9,95 εκ. στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 4,76 εκ. ευρώ έναντι 2,19 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 117,82%. Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης το εννεάμηνο ανήλθαν σε 281 χιλ. μετρικούς τόνους, έναντι 267 χιλ. μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%, ενώ στη διεθνή αγορά οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.346 χιλ. μετρικούς τόνους, σε σχέση με 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38%, που οφείλεται τόσο στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης από τις διάφορες χώρες, όσο και στις αυξημένες πωλήσεις κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του πετρελαίου (capital.gr).

Κέρδη EBT, Κέρδη EBIT, Τζίρος & Ίδια Κεφάλαια

 


 

Στο διεθνή χώρο, η αγγλο-ολλανδική Shell κατέγραψε στο γ’ τρίμηνο του 2021 προσαρμοσμένα κέρδη σε 4,1 δισ. δολάρια, έναντι 955 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 5,5 δισ. στο β’ τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με το Refinitiv, οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη στα 6 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε πως η παραγωγή πετρελαίου και αερίου μειώθηκε το γ΄ τρίμηνο στα 2,08 εκ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των τυφώνων που έκλεισαν τις υπεράκτιες πλατφόρμες της. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, το hedge fund Third Point μόλις απέκτησε μερίδιο 750 εκ. δολαρίων στην Royal Dutch Shell, κάλεσε τον κολοσσό να διασπαστεί σε πολλές εταιρείες ώστε να μπορέσει να ενισχύσει τις επιδόσεις του και τη χρηματιστηριακή του αξία. 

Ο ιταλικός Όμιλος Eni παρουσίασε κέρδη καλύτερα των προσδοκιών στο γ’ τρίμηνο του έτους ενώ η κερδοφορία επέστρεψε στα προ πανδημίας επίπεδα, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου. Ειδικότερα, ο Όμιλος εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ, έναντι ζημιών 153 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν κέρδη της τάξης του 1,08 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε ο CEO Claudio Descalzi σε ανακοίνωσή του, τους πρώτους εννέα μήνες η ισχυρή δραστηριότητα και η προσεκτική διαχείριση του κόστους απελευθέρωσαν περισσότερα από 4 δισ. ευρώ ελεύθερων ταμειακών ροών, περισσότερα από αρκετά για να καλύψουν το σύνολο του μερίσματος και το κόστος του προγράμματος επαναφοράς μετοχών για το 2021. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 6% το β’ τρίμηνο, στα 1,688 εκ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (mboe/d), ενώ ο όμιλος δήλωσε ότι αναμένει η παραγωγή το τελευταίο τρίμηνο του έτους να φτάσει τα 1,76 mboe/d (capital.gr). 

Η καναδική πετρελαϊκή εταιρεία, Imperial Oil ανακοίνωσε αύξηση κερδών το γ’ τρίμηνο του έτους  καθώς η upstream παραγωγή της εταιρείας διαμορφώθηκε σε επίπεδα παραγωγής που δεν είχε ξαναδεί εδώ και τρεις δεκαετίες. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 908 εκ. δολάρια Καναδά έναντι των 3 εκ. στο προηγούμενο έτος, ενώ οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 1,95 δισ. δολάρια Καναδά από τα 875 εκ. πριν από έναν χρόνο. Η Imperial τόνισε πως η upstream παραγωγή για το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 435.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγή της εταιρείας τα τελευταία 30 χρόνια. Ακόμα, οι πωλήσεις της πετρελαϊκής εταιρείας αυξήθηκαν στα 10,23 δισ. δολάρια Καναδά από τα 5,96 δισ. την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο πριν (capital.gr). 

Εκτύπωση
Rate this article:
5.0
365
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Η πλατφόρμα Linked Business παρέχει όλα τα εργαλεία για να αποκρυπτογραφήσετε την αγορά σας!

Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε μια οδό; Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο; Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια; Σας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένας ολόκληρος κλάδος; Οι απαντήσεις σας βρίσκονται μέσα στην Linked Business!

Μάθετε περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τη λειτουργία και τις χρήσεις της πλατφόρμας; Ζητήστε πληροφορίες στα:

 

Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

  ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Linked Business συμμετέχει στο πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας