Υποστήριξη Xρηστών της Πλατφόρμας Linked Business.
X

Εγγραφή στην Self-service Πλατφόρμα Linked Business

Διαδικασία Εγγραφής & Χρήσης

Βήμα 1ο: Εγγραφή στην Πλατφόρμα

Μη Εγγεγραμμένοι Χρήστες: Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν το εργαλείο διαστασιολόγησης της αγοράς, το οποίο παρέχει:

  • 25 διαθέσιμες αγορές
  • ανά αγορά: αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων, ιδρύσεις τελευταίου ολοκληρωμένου μήνα, ιδρύσεις τελευταίου τριμήνου και ιδρύσεις δωδεκαμήνου
  • φίλτρο γεωγραφικών επιλογών (επιμελητήριο, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, ΤΚ)

Εγγεγραμμένοι Χρήστες: Πραγματοποιήστε την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στην πλατφόρμα ώστε να αποκτήσετε επιπλέον πρόσβαση στα εξής:

  • φίλτρο εταιρικού τύπου (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΕΕ/ΟΕ, Ατομικές)
  • φίλτρο μήνα ίδρυσης
  • φίλτρο πωλήσεων (0-2M, 2M-10M, 10M-50M, >50M)

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα με τη χρήση του email σας ή να εγγραφείτε απευθείας με τη χρήση του λογαριασμού σας σε Google, LinkedIn ή Facebook.

Βήμα 2ο: Χρήση των Διαθέσιμων Υπηρεσιών - v 1.0

Στην τρέχουσα version της Self-serivce Πλατφόρμας, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμη την υπηρεσία B2B Sales Leads, με πλήρη χρήση επιλογών διαστασιολόγησης των αγορών για τους εγγεγραμμένους χρήστες και πακέτα για τις υφιστάμενες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Πακέτα Υφιστάμενων & Νεοσύστατων Επιχειρήσεων

Πακέτο B2B UNIVERSE: Το συγκεκριμένο πακέτο παρέχει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε τμήμα της αγοράς ενδιαφέροντος, με συνδυαστικά κριτήρια φιλτραρίσματος όπως γεωγραφία, εταιρικός τύπος, ηλικία επιχείρησης και ύψος τζίρου.

Πακέτο B2B LIVE: Το συγκεκριμένο πακέτο παρέχει σε μηνιαία βάση τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην αγορά ενδιαφέροντος. Οι αγορές στα πακέτα Live δεν υπόκεινται σε τμηματοποίηση, με εφαρμογή των κριτηρίων των πακέτων Universe, και παρέχονται αποκλειστικά ως σύνολο.

Η Linked Business διαθέτει τα business leads εντός αγορών που έχουν νόημα για τον πελάτη. Αν τα συνδυαστικά φίλτρα που διατίθενται για την τμηματοποίηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, εφαρμοστούν στις νεοσύστατες, ενδέχεται να παραγάγουν συνδρομητικά πακέτα live για τα οποία η μηνιαία παραγωγή leads θα είναι μηδενική.

Παράδειγμα: Για τον Μάιο του 2023, στα Καταλύματα χωρίς Υπηρεσίες (Airbnb) η συνολική αγορά αριθμεί 16.821 υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι ιδρύσεις του τελευταίου 12μήνου στη συγκεκριμένη αγορά και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αριθμούν μόλις 1 επιχείρηση. Συνεπώς, ένα πακέτο Live για τα Airbnb στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρακτικά ένα συνδρομητικό πακέτο χωρίς νόημα.

Υποστήριξη Πλατφόρμας

Επισκεφτείτε την ενότητα FAQ για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα, τα δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης αυτών. Για τους πελάτες και τους εγγεγραμμένους χρήστες βρίσκεται επιπλέον σε λειτουργία το επίσημο Helpdesk της Linked Business.

banner για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα

FAQ

Aπαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα Linked Business.

banner για αιτήματα υποστήριξης

Θέλετε να σας βοηθήσουμε;

Καταχωρήστε αίτημα υποστήριξης στο Helpdesk της Linked Business.

LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS