Blockchain: Ευκαιρία ή Απειλή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα;
X
Θέλετε να γίνετε κυρίαρχοι στην αγορά σας; Πώς να γίνετε κυρίαρχοι στην αγορά σας. Τάσεις, ιδέες, εργαλεία και άμεσα εφαρμόσιμες βέλτιστες πρακτικές.
Blockchain: Ευκαιρία ή Απειλή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα;
Victoria Louvari / Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023 / Κατηγορίες: Γενικού Ενδιαφέροντος

Blockchain: Ευκαιρία ή Απειλή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα;

Μέση Ανάγνωση: 5 λεπτά


Μια τεχνολογία που γίνεται προσπάθεια ώστε να ταυτιστεί με έννοιες, όπως η διαφάνεια και η ασφάλεια.

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στα κρίσιμα σημεία των κρυπτονομισμάτων, ενώ εξηγήσαμε και τον τρόπο «γέννησής» τους μέσα από την τεχνολογία Blockchain.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να έχει γίνει δημοφιλής λόγω της συσχέτισής της με τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs, αλλά – όπως ήταν αναμενόμενο –  δεν έμεινε εκεί. Το Blockchain έχει εξελιχθεί και μετατραπεί σε μια λύση διαχείρισης για όλους τους τύπους παγκόσμιων βιομηχανιών. Σήμερα, βρίσκει εφαρμογές στη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τη διασφάλιση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης, την καινοτομία στο gaming, την απλοποίηση κρίσιμων διαδικασιών της Τραπεζικής και τη γενική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα και την ιδιοκτησία σε μεγάλη κλίμακα.

Αξίζει να κάνουμε λίγο «zoom», δε νομίζετε;

Το Blockchain Με Απλά Λόγια

Το Blockchain είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων (distributed ledger), δημόσια ή ιδιωτική, στην οποία συναλλαγές ή δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους σε αλυσιδωτά μπλοκ δεδομένων. Ο αλγόριθμος με τον οποίο είναι κρυπτογραφημένα τα μπλοκ δεδομένων ονομάζεται SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) και κρυπτογραφεί βάσει μαθηματικών συναρτήσεων, κατακερματίζοντας παράλληλα την πληροφορία του μπλοκ με «μονόδρομη κρυπτογράφηση» (one way encryption).

Αν απλοποιήσουμε την διαδικασία λειτουργίας της τεχνολογίας Blockchain, θα μπορούσαμε να  την παραλληλίσουμε με τη λειτουργία ενός Google Doc αρχείου. Όταν δημιουργείται ένα έγγραφο Google και μοιράζεται σε μια ομάδα ατόμων, το έγγραφο δεν αντιγράφεται ή μεταφέρεται, απλώς διαμοιράζεται. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια αποκεντρωμένη αλυσίδα διανομής, που δίνει σε όλους ταυτόχρονη πρόσβαση στο βασικό έγγραφο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις αλλαγές από κάποιον χρήστη, όλες οι τροποποιήσεις στο έγγραφο καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τες εντελώς διαφανείς.

Ωστόσο, μια σημαντική διαφοροποίηση που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σε αντίθεση με τα Google Docs, το αρχικό περιεχόμενο και τα δεδομένα στο Βlockchain δεν μπορούν να τροποποιηθούν αφού γραφτούν, γεγονός που συμβάλλει στην ασφάλεια των δεδομένων.

Φυσικά, το Blockchain έχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από ένα Google Doc, αλλά είναι μια κατάλληλη «αναλογία» επειδή απεικονίζει εξίσου «κρίσιμες» τεχνολογικές ιδέες.

Μια «Εξωστρεφής» Τεχνολογία με «Εσωστρεφή» Στοιχεία

Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες (ίσως η σημαντικότερη) στην τεχνολογία αυτή είναι η αποκέντρωση. Κανένας υπολογιστής ή χρήστης δεν μπορεί να «κατέχει» ολόκληρη την αλυσίδα. Η «ύπαρξή» της αποτελεί ένα κατανεμημένο καθολικό, με κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους και με την ίδια την αλυσίδα. Οι κόμβοι αυτοί είναι, με απλά λόγια, κάθε είδους συσκευή που διατηρεί αντίγραφα της αλυσίδας και, επομένως, τη λειτουργία του δικτύου.

Στον πυρήνα της, είναι μια τεχνολογία κατανεμημένης λογιστικής που επιτρέπει ασφαλείς και διαφανείς συναλλαγές μεταξύ των επιμέρους μερών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μεσάζοντα. Κάθε Blockchain κόμβος έχει το δικό του αντίγραφο της αλυσίδας μπλοκ και το σύνολο του δικτύου καλείται να το επαληθεύσει αλγοριθμικά, με σκοπό την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη διατήρηση της αλυσίδας. 

Η Τραπεζική Μπροστά σε Μια Καθοριστική «Απόφαση»

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία Blockchain κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή του τραπεζικού κλάδου, λειτουργώντας ως game-changer. Δημιουργώντας μια κοινή, αποκεντρωμένη βάση δεδομένων στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση πολλά μέρη, το Blockchain έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να βελτιώσει την ασφάλεια στις τραπεζικές εργασίες.

Και κάτι τέτοιο ακούγεται αρκετά ελκυστικό!

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το Blockchain είναι έτοιμο να μεταμορφώσει τον τραπεζικό κλάδο επιτρέποντας ταχύτερες, πιο ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές συναλλαγές! Μεγάλοι επιχειρηματικοί στόχοι, όπως η αυτοματοποίηση, η δυνατότητα ελέγχου, η εξοικονόμηση κόστους, είναι δυνατό να ωφεληθούν από την εφαρμογή του, καθώς οι άνθρωποι πίσω από την τεχνολογία στοχεύουν στο να μεταμορφώσουν το επιχειρηματικό τοπίο στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα αποθηκεύεται σε Blockchain μέχρι το 2027.

Στην Τραπεζική, σημαντικά βήματα, όπως η ενσωμάτωση πελατών (customer onboarding) και η διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management), μπορούν να «ομαλοποιηθούν» κατά πολύ μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Image

Για να γίνει κατανοητό, ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προκλήσεις μέσω του Blockchain:

Customer Onboarding

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης πελατών έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο, όσον αφορά τα δεδομένα τους (ταυτότητα, κατοικία, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά στοιχεία, επάγγελμα και επιχειρηματικά συμφέροντα). Ο παραδοσιακός τρόπος συλλογής, ανάκτησης και διαμοιρασμού των πληροφοριών χρειάζεται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, πράγμα που σημαίνει αρκετή προσπάθεια και – στις περισσότερες περιπτώσεις – αρκετούς εμπλεκόμενους.Το Blockchain μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, αποθηκεύοντας τα δεδομένα του προφίλ ενός πελάτη με ασφαλή τρόπο και κοινοποιώντας τα μόνο σε αξιόπιστα μέρη.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης του πελάτη με διάφορους τρόπους:

 • Επαλήθευση ταυτότητας: Μέσα από τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος επαλήθευσης ταυτότητας, το Blockchain επιτρέπει στους πελάτες να αποδείξουν την ταυτότητά τους, χωρίς να χρειαστεί να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτό, εκτός από τα παραπάνω, συμβάλλει σημαντικά και στη μείωση κινδύνων που αφορούν σε κλοπή ή απάτη.
 • Know Your Customer (KYC): Το Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων KYC, επιτρέποντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μοιράζονται πληροφορίες πελατών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, μειώνοντας παράλληλα τους περιττούς ελέγχους αμφότερων.
 • Έξυπνα συμβόλαια: Οι έξυπνες συμβάσεις αποτελλούν άλλο ένα πλεονέκτημα χρήσης της τεχνολογίας, καθώς προσαρμόζουν αυτόματα τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για κάθε πελάτη. Κάτι τέτοιο μειώνει το χρόνο και το κόστος που σχετίζεται με τις διαδικασίες μη αυτόματης συμμόρφωσης, φροντίζοντας την ίδια στιγμή για την έγκαιρη και ακριβή ενσωμάτωση των πελατών.
 • Ασφάλεια δεδομένων: Όπως αναφέραμε, η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική του Blockchain και η ισχυρή κρυπτογραφία συμβάλλουν στην ενίσχυση ασφάλειας των δεδομένων των πελατών. Ο λόγος είναι απλός - αποθηκεύοντας πληροφορίες σε ένα κατανεμημένο καθολικό, αντί σε μια κεντρική βάση δεδομένων, περιορίζεται ο κίνδυνος παραβίασης δεδομένων ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Συνολικά, η τεχνολογία Blockchain μπορεί να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση του πελάτη και να βελτιώσει κατά πολύ την εμπειρία του, ελαττώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και τους κινδύνους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Portfolio Management

Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του πολλαπλές πλατφόρμες για να διεκπεραιώσει τη δουλειά του αποδοτικά και αυτό κάθε άλλο παρά διευκολύνει την παρακολούθηση, ενημέρωση και διανομή των πληροφοριών. Το κατανεμημένο καθολικό που χρησιμοποιεί η τεχνολογία Blockchain, συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ρευστότητας, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος και δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Πως;

 • Με αυτοματοποιημένη παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση του, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων και την έκθεση στον κίνδυνο.
 • Με διαφανή και ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας στους επενδυτές να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
 • Με αυτοματοποίηση πολλών μη αυτόματων (μέχρι σήμερα) διαδικασιών, μειώνοντας την ανάγκη για «μεσάζοντες», κάτι που οδηγεί σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου αλλά και των πιθανών κινδύνων. Η εξάλειψη των διαμεσολαβητών και ο «εξορθολογισμός» των διαδικασιών, συμβάλλει ταυτόχρονα στην αποφυγή τελών συναλλαγών και άλλων σχετικών δαπανών.
 • Με ενισχυμένη ρευστότητα, επιτρέποντας στους επενδυτές να αγοράζουν και να πουλούν περιουσιακά στοιχεία πιο γρήγορα και εύκολα μέσα από τις Blockchain πλατφόρμες.
 • Με το Tokenization (δυνατότητα ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων) επιτρέποντας έτσι, ακόμα και στους επενδυτές με μικρό προϋπολογισμό, να επενδύσουν τμηματικά σε στοιχεία που προηγουμένως ήταν απρόσιτα. Το γεγονός δε ότι όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ένα αμετάβλητο (τουλάχιστον για την ώρα) καθολικό, παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ασφάλεια και τελικά αποτελεσματικότητα στην αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Τελικά το Blockchain Είναι Ευκαιρία ή Απειλή;

Είναι φανερό ότι η τεχνολογία blockchain έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στον τραπεζικό κλάδο, παρέχοντας ασφαλείς, διαφανείς και αποτελεσματικές λύσεις για διάφορες υπηρεσίες. Αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ρυθμιστικά και νομικά εμπόδια ή η συνήθεια των παραδοσιακών συστημάτων και διαδικασιών, τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας blockchain στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ για να αγνοηθούν. 

Το Blockchain ήρθε για να κάνει τις επιχειρήσεις καλύτερες, ακριβώς όπως το Διαδίκτυο ενδυνάμωσε μαζικά την κοινωνία, εκδημοκρατίζοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την παρέμβαση κάποιου μεσάζοντα. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται και να ωριμάζει, είναι σαφές ότι -μέσα από τις δεκάδες προκλήσεις της- θα διαδραματίσει κύριο ρόλο στο μέλλον των τραπεζών και του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το μέλλον αναμένεται συναρπαστικό!


Θέλετε να βρίσκεστε σε άμεση επαφή με τον παλμό της ελληνικής B2B αγοράς, να έχετε πρόσβαση σε market opportunities και να λαμβάνετε αποκλειστική (ειδήσεις που δεν τις βγάζουμε αλλού) εταιρική ενημέρωση της επικαιρότητας;

Κάνετε την εγγραφή σας στο newsletter της Linked Business.

 • Avatar, Βικτώρια Λούβαρη
  Βικτώρια Λούβαρη
  Marketing Executive
Εκτύπωση
Rate this article:
Δεν υπάρχει αξιολόγηση
308
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS