Platformification: Η Ψηφιακή Εξέλιξη της Τραπεζικής
X
Θέλετε να γίνετε κυρίαρχοι στην αγορά σας; Πώς να γίνετε κυρίαρχοι στην αγορά σας. Τάσεις, ιδέες, εργαλεία και άμεσα εφαρμόσιμες βέλτιστες πρακτικές.
Platformification: Η Ψηφιακή Εξέλιξη της Τραπεζικής
Victoria Louvari / Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 / Κατηγορίες: Know Your Customer

Platformification: Η Ψηφιακή Εξέλιξη της Τραπεζικής

Μέση Ανάγνωση: 4 λεπτά


Είναι γνωστό ότι οι μεγαλύτερες κρίσεις φέρνουν μαζί τους αρκετές προκλήσεις, αλλά καλλιεργούν και ένα έδαφος σημαντικών ευκαιριών!

Η Covid-εποχή δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού επιχειρήσεις όλων των κλάδων, ξεκίνησαν να αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν την κρίση, με σκοπό να δημιουργήσουν νέες μορφές αξίας για τους πελάτες τους καθώς και για να ανοίξουν νέους «δρόμους» επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Οι πλατφόρμες λειτουργούν ως ψηφιοποιημένα, ανοιχτά και συμμετοχικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν ολόκληρα οικοσυστήματα καταναλωτών-επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους είναι, φυσικά, η -κατά το πλείστον- ανεξαρτησία τους από «τρίτους», κάτι που επιτρέπει τη γρήγορη κλιμάκωση και την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση των καταναλωτών.

Όταν μια επιχείρηση ξεκινά να αναπτύξει μια πλατφόρμα, αποφασίζει παράλληλα να προσφέρει μια (συνήθως) καλύτερη εμπειρία στους πελάτες της. Για την Τραπεζική, η πλατφόρμα είναι αναμφισβήτητα «καρπός της αγάπης» για την εξυπηρέτηση αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών, τη συμμόρφωση με τις συνεχείς αλλαγές των κανονισμών του κλάδου και την υιοθέτηση μιας σειράς τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

Όπως είναι λογικό, για τις μεσαίες τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο ταχέως εξελισσόμενο τραπεζικό τοπίο, τα ατελείωτα ρυθμιστικά πρότυπα και τα οικονομικά κόστη αποτελούν ακόμα «τροχοπέδη». Γι’ αυτές, η πλατφόρμα μετατρέπεται σε ένα είδος «σωσίβιας λέμβου», ώστε να καταφέρουν συμβαδίσουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου αλλά να διατηρήσουν παράλληλα την κερδοφορία τους.

Η «Πλατφορμοποίηση» (Platformification) αναφέρεται στη στροφή προς τη δημιουργία ανοιχτών τραπεζικών πλατφορμών που μπορούν να παρέχουν μια σειρά από χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες, είτε μέσω της μόχλευσης συνεργασιών είτε προσφέροντας τα δικά τους προϊόντα.

Η Άνοδος του BaaS (Banking as a Service)

Διανύοντας την ψηφιακή εποχή, οι περιορισμοί γύρω από τις ώρες λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη διαθεσιμότητα των ανθρώπων της επιχείρησης, βγάζουν τον πελάτη από το επίκεντρο. Ακριβώς αυτή την πρόκληση αντιμετωπίζει η Ανοιχτή Τραπεζική (Open Banking), με την ενσωμάτωση των τραπεζών στην ψηφιακή καθημερινότητα.

Τα ανοιχτά δεδομένα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της Ανοιχτής Τραπεζικής, παρέχοντας το υποκείμενο πλαίσιο για ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους παρόχους.Τα παραπάνω μας δίνουν μια καλή ευκαιρία να αναλύσουμε ένα μοντέλο ψηφιακών υπηρεσιών που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και έχει αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Εμπνευσμένη από το λογισμικό ως υπηρεσία (Software-as-a-Service, SaaS), η τραπεζική ως υπηρεσία (Banking as a Service, BaaS), επίσης γνωστή ως Ενσωματωμένη Χρηματοοικονομική, είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο μοντέλο που αναφέρεται στη δυνατότητα ενσωμάτωσης τραπεζικών υπηρεσιών σε ένα λογισμικό χωρίς στην πραγματικότητα να είναι τράπεζα ή ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ακριβώς όπως το SaaS επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν λογισμικό χωρίς να το φιλοξενούν και να χρυσοπληρώνουν άδειες, το BaaS επιτρέπει στις εταιρείες να παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες με περιορισμένη πολυπλοκότητα και μια αρχική επένδυση.

Κατεβάστε το υπόδειγμα KYC Report της Linked Business

Οι πάροχοι BaaS ενεργούν ως «μεσάζοντες» μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, δίνοντας πρόσβαση σε τραπεζικές υποδομές και APIs, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργούν τα δικά τους χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα προσφέρουν:

 • Ρυθμιστική άδεια, τις περισσότερες φορές με τη μορφή ιδιωτικής τράπεζας, ιδρύματος πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος.
 • Άμεση/έμμεση συνδρομή ή πρόσβαση στα δίκτυα και τα συστήματα πληρωμών (π.χ. Visa/MasterCard για κάρτες).
 • Έναν ή περισσότερους τραπεζικούς εταίρους, που φροντίζουν για τη διαφύλαξη των κεφαλαίων των πελατών και δίνουν πρόσβαση στις εταιρείες fintech και τους πελάτες τους, στα δίκτυα και τα συστήματα πληρωμών, δανείων κ.λπ.
 • Ένα απλό τραπεζικό σύστημα που, μέσω ενός συνόλου API, επιτρέπει στις επιχειρήσεις fintech να ενσωματώνουν πελάτες, να διατηρούν τους λογαριασμούς των πελατών τους, να εκδίδουν κάρτες, να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές, να διαχειρίζονται καταθέσεις ή/και δάνεια.
 • Λειτουργικότητες συμβατές με την ενσωμάτωση πελατών, την επαλήθευση πληρωμών, αλλά και τη συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς KYC/AML/CFT.

Το BaaS πρόκειται να αλλάξει την εμπειρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις τράπεζες και μια καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους, μέσω της οποίας μπορούν να απολαύσουν όλα τα οφέλη της σύγχρονης τραπεζικής.

Τα Νέα Σύνορα της Τραπεζικής Καινοτομίας

Αξιοποιώντας τα οφέλη των ψηφιακών πλατφορμών και των APIs, οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Το BaaS επιτρέπει μεγαλύτερη καινοτομία και αποτελεί ανταγωνιστικό κριτήριο στον τραπεζικό κλάδο, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των πελατών. Ωστόσο, όπως σε κάθε υπηρεσία που λειτουργεί μέσα από δεδομένα ανθρώπων, οι προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, το απόρρητο και τη ρύθμιση, πρέπει να χειρίζονται προσεκτικά προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών κατά το μέγιστο.

Το 2023, πιθανότατα θα δούμε την «πλατφορμικοποίηση» να υιοθετείται ευρύτερα στις αναδυόμενες αγορές και θα έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τόσο την πιθανή ενδυνάμωση καταναλωτών που προηγουμένως ήταν «περιθωριοποιημένοι» σε ένα παραδοσιακό μοντέλο, όσο και τη συνεργασία των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις εταιρείες fintech.

Αποκτήστε πρόσβαση στην έξυπνη πληροφόρηση KYC

 • Avatar, Βικτώρια Λούβαρη
  Βικτώρια Λούβαρη
  Marketing Executive
Εκτύπωση
Rate this article:
Δεν υπάρχει αξιολόγηση
211
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS