Οι πραγματικοί πλειστηριασμοί σε απόσταση ενός κλικ!
X
 
Οι πραγματικοί πλειστηριασμοί σε απόσταση ενός κλικ!
Linked Business / Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 / Κατηγορίες: Νέα - Ανακοινώσεις

Οι πραγματικοί πλειστηριασμοί σε απόσταση ενός κλικ!

από τη Νέα Υπηρεσία LB e-Auctions


Με τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει για τους πελάτες μας μέσα στο 2019 και με την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό να επιταχύνει τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις υιοθετούν ολοένα και περισσότερο καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το διάστημα της καραντίνας μας βρήκε να ενσωματώνουμε στην έξυπνη πληροφόρησή μας ακόμα περισσότερες πηγές για την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας και της υγείας όλων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συνοπτικά

Ένα μεγάλο άλμα για την πλατφόρμα της Linked Business. Σε κάθε εταιρικό προφίλ προστίθενται τα στοιχεία των πραγματικών πλειστηριασμών για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα υπηρεσία χαρακτηρίζεται από πληρότητα, αξιοπιστία και ευκολία στην χρήση της. Και ενσωματώνεται στα δεδομένα μας χωρίς επιπλέον χρέωση για όλο το 2020.

 1. Πληρότητα και Αξιοπιστία διότι περιλαμβάνει επαληθευμένα και διορθωμένα στοιχεία για τους πραγματικούς πλειστηριασμούς.
 2. Ευκολία στην χρήση της με πλήρη ενσωμάτωση στο υφιστάμενο εταιρικό προφίλ. Επίσης κάθε επωνυμία επιχείρησης ή μέλους ΔΣ φέρει πλέον ειδικά σύμβολα αν έχει οφειλές προς το Δημόσιο () και πλειστηριασμούς ( και ), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 1: τα σύμβολα για πλειστηριασμούς και χρέος

Εικόνα 1: τα σύμβολα για πλειστηριασμούς και χρέος

Η υπηρεσία των πλειστηριασμών αναλυτικά…

1. Η ανάγκη

Για την λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τον δυνητικό αντισυμβαλλόμενό μας, είτε είναι πελάτης, προμηθευτής ή και συνεργάτης. Ειδικότερα, τα σημαντικά ερωτήματα συνοψίζονται ως εξής:

 • Συμμετέχει σε πλειστηριασμούς;
 • Σε ποιο βαθμό; Ως Επισπεύδων ή ως Οφειλέτης και με ποιο πραγματικό ποσό;
 • Ποια είναι η εξέλιξη των πλειστηριασμών; Είναι άγονοι, ανοιχτοί ή επερχόμενοι;

2. Η τρέχουσα κατάσταση

Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η αναζήτηση και τα δεδομένα καθαυτά μέσα από το επίσημο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων και την Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών είναι περιορισμένα και, σε μερικές περιπτώσεις, λανθασμένα.

Για παράδειγμα, στον πλειστηριασμό της Εικόνας 2 εμφανίζεται ο ΑΦΜ της Τράπεζας Eurobank Ergasias και ως ο ΑΦΜ του Οφειλέτη. Αντίθετα, στον πλειστηριασμό της εικόνας 3, στα επίσημα στοιχεία, η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ εμφανίζεται με τον ΑΦΜ του Οφειλέτη.

Εικόνα 2: λάθος ΑΦΜ οφειλέτη

Εικόνα 2: λάθος ΑΦΜ οφειλέτη

 
Εικόνα 3: λάθος ΑΦΜ επισπεύδοντος

Εικόνα 3: λάθος ΑΦΜ επισπεύδοντος

Στο τρίτο ενδεικτικό παράδειγμα λανθασμένης εγγραφής πλειστηριασμού (εικόνα 4) εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο του Οφειλέτη και στο Ονοματεπώνυμο του Επισπεύδοντα παρότι οι ΑΦΜ είναι σωστοί.

Εικόνα 4: ίδια ονομασία οφειλέτη και επισπεύδοντος

Εικόνα 4: ίδια ονομασία οφειλέτη και επισπεύδοντος

Προφανώς, δεν υπάρχει τέλος στο συνδυασμό των λαθών τα οποία διαπιστώνονται στην δημοσίευση των πλειστηριασμών.

3. LB e-Auctions: Οι Πραγματικοί Πλειστηριασμοί μιας Επιχείρησης

Με την νέα υπηρεσία των Πλειστηριασμών παρέχεται έξυπνη πληροφόρηση για τους πλειστηριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων. Στην ανανεωμένη έκδοση της πλατφόρμας Linked Business το εταιρικό προφίλ εμπλουτίστηκε με επαληθευμένα και διορθωμένα στοιχεία για τους πραγματικούς πλειστηριασμούς.

Η νέα αυτή ενότητα περιλαμβάνει τρία μέρη για κάθε οφειλέτη και επισπεύδοντα:

 1. τη συνολική εικόνα
 2. τον αναλυτικό πίνακα των πλειστηριασμών
 3. τις δικαστικές δημοσιεύσεις χωρίς πλειστηριασμό.

Στην συνολική εικόνα (Εικόνα 5) παρουσιάζεται το συνολικό ποσό και το πλήθος των πλειστηριασμών οι οποίοι είναι "Ακυρωμένοι ή Σε αναστολή", "Άγονοι", "Δεν έχουν επαναπροκηρυχθεί", "Ανοιχτοί" και "Επερχόμενοι".

Εικόνα 5: σύνολα

Εικόνα 5: σύνολα

Στον κεντρικό section Πλειστηριασμοί παρουσιάζεται ο πίνακας με την αναλυτική εικόνα και την κεντρική αλληλουχία (εικόνα 6). Η ειδοποιός διαφορά της υπηρεσίας της Linked Business είναι ο διαχωρισμός των πραγματικών πλειστηριασμών και η απευθείας σύνδεση με την επίσημη πηγή των δεδομένων.

Οι Πραγματικοί Πλειστηριασμοί

Σε πολλές περιπτώσεις ένας πλειστηριασμός πρέπει να επαναληφθεί, κυρίως διότι κατέληξε άγονος. Αν αθροίσουμε τις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου πλειστηριασμού τότε θα υπερεκτιμήσουμε τα συνολικά μεγέθη. Στην πράξη, από τους 63.258 πλειστηριασμούς που ανακοινώθηκαν έως τον Μάρτιο του 2020 με συνολική αξία 10,72 δις ευρώ, το πλήθος των πραγματικών πλειστηριασμών ανέρχεται σε 43.001 και η αξία τους σε 6,13 δις ευρώ.

Για να λύσουμε το πρόβλημα, αυτό εισάγουμε τους συνδεδεμένους πλειστηριασμούς.

Δηλαδή μια αλυσίδα από πλειστηριασμούς για το ίδιο ακίνητο ή κινητό. Στον κεντρικό πίνακα του συγκεκριμένου section στο προφίλ της επιχείρησης, εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος πλειστηριασμός από την αλυσίδα των συνδεδεμένων (αν υπάρχουν). Ολόκληρη η αλυσίδα των συνδεδεμένων πλειστηριασμών εμφανίζεται με ένα κλικ στο εικονίδιο (Εικόνα 7).

Εικόνα 6: οι πλειστηριασμοί (χρονική αλληλουχία)

Εικόνα 6: οι πλειστηριασμοί (χρονική αλληλουχία)

 
Εικόνα 7: συνδεδεμένοι πλειστηριασμοί με ένα κλικ

Εικόνα 7: συνδεδεμένοι πλειστηριασμοί με ένα κλικ

Αντίστοιχα, με ένα κλικ στο γνώριμο γκρι βέλος της πλατφόρμας, συνδεόμαστε με τις επίσημες πηγές των δεδομένων.

Τέλος, στον δεύτερο πίνακα του section Πλειστηριασμοί, παρουσιάζονται οι Δικαστικές Δημοσιεύσεις χωρίς Πλειστηριασμό οι οποίες προέρχονται από το επίσημο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

Και το παζλ της εικόνας της υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων, διαρκώς συμπληρώνεται!

Παράρτημα: Ορισμοί των Καταστάσεων ενός Πλειστηριασμού

Για την διευκόλυνση της ανάλυσης έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από επιπλέον ορισμοί για τις καταστάσεις ενός πλειστηριασμού.

Ακυρωμένοι ή Σε αναστολή
Ακυρωμένοι: Πλειστηριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται με την κατάσταση "Ματαιωμένος" ή "Σε αναστολή με νέα ανάρτηση" στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.
Σε αναστολή: Πλειστηριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται με την κατάσταση "Σε αναστολή" στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.
Άγονοι
Πλειστηριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται με την κατάσταση "Ολοκληρωμένος" στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών και για τους οποίους έχει ανακοινωθεί κάποιος σχετικός μεταγενέστερος.
Δεν έχουν επαναπροκηρυχθεί
Πλειστηριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται με την κατάσταση "Ολοκληρωμένος" στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών και για τους οποίους ΔΕΝ έχει ανακοινωθεί κάποιος σχετικός μεταγενέστερος.
Ανοιχτοί
Πλειστηριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται με την κατάσταση "Αναρτημένος", "Οριστικοποιημένη λίστα συμμετοχών", "Ανοιχτός" και "Έτοιμος προς διενέργεια" στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.
Επερχόμενοι
Δικαστικές δημοσιεύσεις για πλειστηριασμούς οι οποίοι ενδέχεται να αναρτηθούν στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών έως την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Συνδεδεμένοι πλειστηριασμοί
Οι συνδεδεμένοι πλειστηριασμοί συγκροτούν μια αλυσίδα από πλειστηριασμούς για το ίδιο ακίνητο ή κινητό. Οι συνδεδεμένοι πλειστηριασμοί εμφανίζονται να έχουν ομοιότητα μεταξύ τους κυρίως ως προς το δίδυμο επισπεύδοντα-οφειλέτη, το ποσό και την περιγραφή. Διευκολύνουν στον υπολογισμό του πραγματικού ποσού των πλειστηριασμών καθώς αφαιρούνται οι επαναλαμβανόμενοι.
Δικαστικές δημοσιεύσεις χωρίς πλειστηριασμό
Προέρχονται από το επίσημο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων και δεν εμφανίζονται να συνδέονται με δημοσιευμένο πλειστηριασμό στην Υπηρεσία Διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.
Εκτύπωση
5317
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS