Οικονομικά Στοιχεία Ομίλων - Έκδοση 13/5/2022
X
Σημαντικές ενημερώσεις από τρίτες πηγές, για το εταιρικό τοπίο και την επιχειρηματική γνώση. Τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα σημείο για εσάς, στην περίπτωση που διέφυγαν της προσοχής σας.
Οικονομικά Στοιχεία Ομίλων - Έκδοση 13/5/2022
Xanthi Theofanous / Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022 / Κατηγορίες: LB Daily

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλων - Έκδοση 13/5/2022


Οι ελληνικοί Όμιλοι έκλεισαν τη χρήση του προηγούμενου έτους καταγράφοντας άνοδο στις επιδόσεις τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 36,13 εκ. ευρώ, έναντι 30,74 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,5%. Τα κέρδη ΕBITDA του 2021 διαμορφώθηκαν σε 13,08 εκ. ευρώ έναντι 8,34 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8%, ενώ τα κέρδη ΕΒIΤ έφτασαν τα 8,59 εκ. ευρώ, έναντι 4,13 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 108%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκ. ευρώ, έναντι 3,87 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 112% (insider.gr). 

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 22,7% το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ άνοδο σε ποσοστό 28% κατέγραψαν και οι λειτουργικές δαπάνες, στα 4,8 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών καυσίμων και ενέργειας για αγορά. Τα κέρδη EBITDA της ΔΕΗ παρέμειναν σταθερά και εντός των στόχων της εταιρείας, ενώ ανήλθαν σε 871,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,8%. Ακόμα, τα κέρδη EBITDA από την παραγωγή ανήλθαν σε 643 εκ. ευρώ, συγκριτικά με 145 εκ. πέρσι, ενώ από τη διανομή υποχώρησε ελαφρώς, -7%, και διαμορφώθηκε σε 409 εκ. ευρώ (kathimerini.gr). 

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ χαρακτήρισε τη χρήση του 2021 ως ορόσημο, καθώς ανανεώθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και τις βάσεις της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξή. Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 360,8 εκ. ευρώ από 330,3 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2%. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 85,5 εκ. ευρώ από ζημίες 57,1 εκ. το 2020 και τα EBIT στα 46,3 εκ. ευρώ από ζημίες 92,2 εκ., αυξημένα κατά 138,5 εκ. ευρώ. Ακόμα, τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ για το σύνολο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκ. ευρώ σε σχέση με ζημίες 80,4 εκ. το 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων σε 30,7 εκ. ευρώ, από ζημιές 66,1 εκ. (businessnews.gr)

Οι λειτουργικές επιδόσεις της ΕΥΑΘ για την οικονομική χρήση του 2021 ήταν εξαιρετικές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, παρά τις αντιξοότητες στον ενεργειακό τομέα. Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών της προηγούμενης χρήσης ανήλθε στα 73.626 χιλ. ευρώ, έναντι 71.911 χιλ. ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας αύξηση 2,38%, ενώ κάτι τέτοιο συνέβη λόγω της αύξησης των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης. Ωστόσο, μείωση παρατηρήθηκε στα μικτά κέρδη του Ομίλου κατά 16,46%, τα οποία ανήλθαν στα 23.077 χιλ. ευρώ έναντι 27.622 χιλ. το 2020, λόγω των αυξημένων εξόδων της σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 15.753 χιλ. ευρώ το 2021, έναντι 16.725 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 5,81% και τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στα 11.335 χιλ. ευρώ, έναντι 11.881 χιλ., μειωμένα κατά 4,59 %. Επίσης, τα κέρδη ΕΒΙΤDA του Ομίλου για το έτος που μας πέρασε ανήλθαν σε 20.971 χιλ. ευρώ, έναντι 22.607 χιλ., σημειώνοντας μείωση κατά 7,24 % (capital.gr). 

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συμμετείχαν κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το έτος 2021, τα οποία ανήλθαν στα 35,4 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 18,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020. Σύμφωνα με είδηση του businessnews.gr, τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκαν σε 35 εκ. ευρώ, έναντι 43,2 εκ. το 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 19%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε 601 χιλ. ευρώ, έναντι 419 χιλ. (businessnews.gr)

Η Intracom το 2021 σημείωσε ισχυρή κερδοφορία και σημαντικό ρόλο σε αυτό αποτέλεσε η πώληση της Intrasoft International, η οποία ενίσχυσε εντυπωσιακά τη ρευστότητα της εταιρείας. Σύμφωνα με το capital.gr, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 275,2 εκ. ευρώ το 2021, έναντι 244,9 εκ. το 2020 και τα κέρδη EBITDA εμφάνισαν κέρδη ύψους 6,8 εκ., έναντι ζημιών 1,6 εκ., λόγω της κερδοφορίας της INTRADEVELOPMENT. Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημίες 16,3 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 21,6 εκ. ένα χρόνο πριν, ενώ η συνολική κερδοφορία προ φόρων ΕΒΤ από το σύνολο των δραστηριοτήτων ανήλθε σε 137,5 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,4 εκ. το 2020. 

Η Intralot ανακοίνωσε πως για το 2021 τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 20%. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 414 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 66,9% και διαμορφώθηκαν στα 110,4 εκ. ευρώ όπως γνωστοποιεί το capital.gr. Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 26,6 εκ. ευρώ, σε σχέση με ζημίες 102,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένα από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού, ύψους 88,5 εκ. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 19,4% για το έτος. 

Η Intrakat επηρεάστηκε σημαντικά από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών στις βασικές πρώτες ύλες και την ενέργεια, τις δυσχέρειες στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα υψηλά κόστη παραγωγής στο σύνολο του προηγούμενου έτους, παρόλα αυτά εμφάνισε αύξηση στο κύκλο εργασιών στα 214,8 εκ. ευρώ, έναντι 174,5 εκ. το 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23,2 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,9 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 22,6 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,4 εκ. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2021 κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 31,9% και ανήλθε στα 209,5 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. Επίσης, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17,2 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 7,1 εκ. το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 16,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,6 εκ (businessnews.gr).  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης εμφάνισαν κατακόρυφη άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία τυχερών παιγνίων αύξησε τα κέρδη EBITDA κατά 111,1%, στα 550,3 εκ. ευρώ για το έτος, σε σχέση με 260,7 εκ. το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 259,4 εκ. ευρώ, έναντι 205,2 εκ. το 2020, αυξημένα κατά 26,4%. Τα λειτουργικά έξοδα για την εταιρεία ανήλθαν στα 321,8 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 25,2% (newmoney.gr). 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 20% για τη χρήση του 2021, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 347,91 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του businessnews.gr, τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 41,96 εκ. ευρώ το 2021, έναντι 40,39 εκ. ένα χρόνο πριν και οι ζημιές μετά φόρων μειώθηκαν σημαντικά στα 13,19 εκ. ευρώ, σε σχέση με 49,42 εκ. το 2020. Ακόμα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 361,7 εκ. ευρώ. 

Επίσης στο χώρο της ακτοπλοΐας, η ΑΝΕΚ Lines αύξησε τις καθαρές ζημίες μετά φόρων το 2021, στα 40,2 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,1 εκ. το 2020, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 41,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 15,1 εκ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής για το 2021 ανήλθαν σε ζημιές 43,9 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,8 εκ. Συμπληρωματικά, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 21% την χρονιά που μας πέρασε, φθάνοντας τα 150 εκ. ευρώ, σε σχέση με 124,5 εκ. το 2020, ενώ τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 7 εκ. ευρώ, έναντι 6,8 εκ. το 2020 (forin.gr). 

Κατάφερε να ανακάμψει τη προηγούμενη χρήση ο Όμιλος FOURLIS μετά τις απώλειες που υπέστη το 2020, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κατά 18,7% σε σύγκριση με το 2020, φτάνοντας το 2021 τα 439,8 εκ. ευρώ από 370,6 εκ. την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις του εμπορικού Ομίλου διαρκών καταναλωτικών αγαθών έφτασαν τα 77,8 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος έναντι 60,1 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 29,4%. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αποτέλεσαν το 17,68% των συνολικών πωλήσεων, από το 16,21% ένα χρόνο πριν. Σύμφωνα με τη kathimerini.gr, τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στα 38,1 εκ. ευρώ το 2021, έναντι 20,4 εκ. το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 12,1 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 11 εκ. το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν τη χρονιά που μας πέρασε σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 8,5 εκ. το 2020. 

Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία παραγωγής και εμπορίας χαλιών, Βιοκαρπέτ, γνωστοποίησε τις τελευταίες μέρες του προηγούμενου μηνά, την σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών για τη προηγούμενη χρήση τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας. Όπως καταγράφει το capital.gr, οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 187,29 εκ. ευρώ, έναντι 123,24 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,98%. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές του Ομίλου, αποτέλεσαν το 52,45% του συνολικού τζίρου και ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 98,23 εκ. ευρώ, έναντι 68,80 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2020 (αυξημένες κατά 42,78%), ενώ συνολικά οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 52,45% του τζίρου του έτους. Επιπλέον, οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 89,06 εκ. ευρώ, έναντι 54,45 εκ. το 2020, αυξημένες κατά 63,56%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν την προηγούμενη χρήση σε 14,84 εκ. ευρώ, έναντι 9,63 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2020, αυξημένη κατά 54,10%. Τέλος, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων το 2021 στα 5,02 εκ. ευρώ, έναντι 0,74 εκ. το 2020, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,26 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 0,22 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2020.

Αυξημένος παρουσιάστηκε ο κύκλος εργασιών 2021 για την εταιρεία που παράγει και εμπορεύεται έπιπλα γραφείου και έπιπλα σπιτιού, SATO. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου SATO κατέγραψε αύξηση ύψους 13,24% την περσυνή χρονιά σε σχέση με το 2020, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 20.597 χιλ. ευρώ, έναντι 18.189 χιλ. Σύμφωνα με είδηση του capital.gr, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 8.729 χιλ. ευρώ το 2021, έναντι 7.465 χιλ. το 2020, με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,38%, έναντι 41,04%. 

Εκτύπωση
Rate this article:
5.0
623
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS