Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών Τεχνολογίας - Έκδοση 20/04/2022
X
Σημαντικές ενημερώσεις από τρίτες πηγές, για το εταιρικό τοπίο και την επιχειρηματική γνώση. Τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα σημείο για εσάς, στην περίπτωση που διέφυγαν της προσοχής σας.
Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών Τεχνολογίας - Έκδοση 20/04/2022
Xanthi Theofanous / Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 / Κατηγορίες: LB Daily

Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών Τεχνολογίας - Έκδοση 20/04/2022


 
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τα οικονομικά μεγέθη του 2021 των μεγαλύτερων ελληνικών Ομίλων και Εταιρειών Τεχνολογίας

Συνεχίζουν να ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους για το προηγούμενο έτος οι ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, με τον Όμιλο Quest να καταγράφει σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις 947,9 εκ. ευρώ, κέρδη EBITDA 75,6 εκ. και κέρδη προ φόρων 136,1 εκ. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Cardlink και αφαιρώντας τα μεγέθη της, οι ενοποιημένες πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 915,9 εκ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA σε 64 εκ. και τα κέρδη προ φόρων σε 51,3 εκ. Τα έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, μετά την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην Cardlink, ανήλθαν σε 78,1 εκ. ευρώ. Παράλληλα αύξησε κατά 33,3% τις πωλήσεις, 33,7% τα λειτουργικά κέρδη EBITDA και 59,6% τα προ φόρων κέρδη, με τριπλασιασμό των καθαρών μετά φόρων κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2021 ανήλθαν σε 13,2 εκ. ευρώ έναντι 15 εκ. το 2020 και τα προ φόρων κέρδη σε 150,4 εκ. ευρώ έναντι 13,1 εκ. Τα έσοδα της μητρικής κατά το 2021 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 11,4 εκ. ευρώ έναντι 13,3 εκ. το 2020. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου 85,2 εκ. ευρώ από την πώληση της Cardlink και κατά 2 εκ. από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών σε ΤΕΚΑ Systems AE και Impact AE. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις των θυγατρικών εταιρειών ανέδειξαν σημαντικά μεγαλύτερες αξίες στις θυγατρικές Info Quest Technologies M.A.Β.E. και Uni Systems Μ.Α.Ε. σε σχέση με τις καθαρές τους αξίες. Μετά από σχετική αποτίμηση, τα προ φόρων κέρδη για την εταιρεία έφτασαν σε 52,4 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με το businessnews.gr, η καθαρή δανειακή του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -84,6 εκ. ευρώ έναντι -10,2 εκ. στις 31/12/2020, δεδομένου ότι τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητά του. Οι επενδύσεις, επίσης σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 24,2 εκ. ευρώ, με την πλειονότητά τους να κατευθύνεται στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο ελληνικός Όμιλος που ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα, Epsilon Net, κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα το 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το σύνολο της χρονιάς ανήλθε σε 50,51 εκ. ευρώ, έναντι 21,70 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 15,09 εκ. ευρώ, έναντι 5,23 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 188,33%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 221,86%, σε 10,78 εκ. ευρώ, έναντι 3,35 εκ. το 2020. Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2021 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 18,95 εκ. ευρώ, έναντι 14,62 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 29,67%. Ακόμα, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 8,10 εκ. ευρώ, έναντι 3,36 εκ., βελτιωμένα κατά 141,00%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 192,76% σε 5,64 εκ., έναντι 1,93 εκ. το 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 41,45 εκ. ευρώ.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η σταθερά ανοδική πορεία της μητρικής εταιρείας «Epsilon Net», όσον αφορά τις πωλήσεις, τα κέρδη EBT και EBIT της εταιρείας από το 2015 και μετά:

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων και Τόκων & Κέρδη προ φόρων - EPSILON NET

Η εταιρεία λογισμικού Profile Software σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη τη χρονιά που μας πέρασε, υπερδιπλασιάζοντας την κερδοφορία της. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έκλεισε αυξημένος κατά 34%, σε 20,1 εκ. ευρώ έναντι 15 εκ. το 2020, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 28%, σε 5,5 εκ. ευρώ, έναντι 4,3 εκ. το 2020 με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκ. ευρώ, έναντι 1,31 εκ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 113%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131%, σε 2,2 εκ. ευρώ από 953 χιλ. το 2020. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκε στα 9,17 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκ. για τη χρήση του 2021 (newmoney.gr). Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2022 για τον Όμιλο Profile, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, ενώ ο κύκλος εργασιών της ίδιας χρονικής περιόδου εμφάνισε αύξηση κατά 90%, σε σχέση με το 2022, όπου το 32% αφορά οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο προέρχεται από την ενσωμάτωση της Centevo – σκανδιναβική εταιρεία ανάπτυξης λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων (newmoney.gr).

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών της μητρικής εταιρείας της Profile Software:

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων και Τόκων & Κέρδη προ φόρων - PROFILE SOFTWARE

Η IDEAL Holdings, πρωταγωνίστρια εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, σημείωσε για το σύνολο του προηγούμενου έτους αύξηση εσόδων κατά 43%, τα οποία ανήλθαν σε 67,53 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 47,19 εκ. το 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, τα κέρδη EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 62%, στα 10,76 εκ. ευρώ, έναντι 6,66 εκ. το 2020 και τα μετά φόρων κέρδη κινήθηκαν ανοδικά κατά 85%, στα 7,15 εκ. ευρώ, έναντι 3,86 εκ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της IDEAL Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου τόνισε πως αν και το τρέχον έτος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, η IDEAL είναι προετοιμασμένη και αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της.

Το α’ εξάμηνο της χρήσης (1/7/2021 – 31/12/2021) η εταιρεία CPI - Computer Peripherals International τετραπλασίασε τα κέρδη της στα 162 χιλ. ευρώ έναντι 41 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σύμφωνα με είδηση του capital.gr. Τα έσοδα σε επίπεδο εξαμήνου της εταιρεία παροχής προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών, παρουσίασαν μικρή αύξηση, ύψους 2% και διαμορφώθηκαν σε 9,08 εκ. ευρώ, έναντι 8,88 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο 33% και διαμορφώθηκαν στα 123 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 93 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (capital.gr).

Οι βασικότεροι οικονομικοί δείκτες της πορείας της CPI από το 2015:

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων και Τόκων & Κέρδη προ φόρων - CPI

Οι εξελίξεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων κινέζικων τεχνολογικών κολοσσών.

Το 2021 η εταιρεία Huawei εμφάνισε μειωμένα έσοδα από πωλήσεις κατά 28,5%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 636,8 δισ. γουάν (99,9 δισ. δολάρια). Παρά την πτώση των εσόδων η Huawei κατέγραψε ισχυρή αύξηση κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 113,7 δισ. γουάν, ενώ σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 75,9%. Όπως δημοσιεύει το businessnews.gr, οι πωλήσεις σε smartphones και ηλεκτρονικά προϊόντα έφτασαν τα 243,4 δισ. γουάν, αυξημένες περίπου κατά 50% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα της Xiaomi Corp. για το δ’ τρίμηνο του 2021 (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) παρουσιάστηκαν αυξημένα στα 85,58 δισ. γουάν (13,45 δισ. δολάρια), σε σχέση με τα 70,46 δισ. πριν από ένα χρόνο, ενώ οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για 81,80 δισ. γουάν. Τα καθαρά κέρδη για την εταιρεία κατασκευής smartphones αυξήθηκαν κατά 39,6%, στα 4,47 δισ. γουάν, ενώ οι αποστολές smartphones αυξήθηκαν 4,4%, στα 44,1 εκ. συσκευές στο τρίμηνο. Ακόμα, τα έσοδα από πωλήσεις κινητών τηλεφώνων smartphones αυξήθηκαν κατά 18,4%, στα 50,5 δισ. γουάν (7,94 δισ. δολάρια) στο δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους (businessnews.gr).

Η κινέζικη εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης και gaming, Tencent Holdings, ανακοίνωσε μικρή αύξηση στα έσοδα δ΄ τριμήνου, ύψους 8%. Σύμφωνα με το capital.gr, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 144,2 δισ. γουάν (22,63 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 147,6 δισ. Η Tencent τόνισε πως τα προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίμηνο μειώθηκαν στα 24,9 δισ. γουάν, καθώς αυξήθηκε το κόστος, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 60%, κυρίως λόγω έκτακτης οφειλής από την πώληση του μεγαλύτερου ποσοστού συμμετοχής στην JD.com (capital.gr).

Εκτύπωση
Rate this article:
5.0
495
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS